Wnioski

Wniosek egzekucyjny KM – dotyczy spraw o zapłatę

Wniosek egzekucyjny KMP – dotyczy spraw o alimenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie o alimenty

Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika

Wykaz majątku

Pouczenie dotyczące wystawiania faktur

 

W sytuacji, gdy wierzyciel nie zna składników majątkowych dłużnika, z których winna być prowadzona egzekucja, może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika w trybie art. 801kpc.

W tym celu zgodnie z art. 53a uoksie wierzyciel składa stosowny wniosek na piśmie oraz wpłaca na rachunek bankowy komornika kwotę 100 zł. Całkowite koszty poszukiwania majątku są kosztem celowym prowadzonej egzekucji i podlegają zwrotowi w przypadku skutecznego postępowania, obciążając ostatecznie dłużnika (art. 770 kpc).

W trakcie realizacji zlecenia  w tym trybie komornik dokonuje szeregu czynności zmierzających do ustalenia majątku dłużnika. Komornik może dokonać wszystkich zapytań dotyczących dłużnika (wymienionych poniżej), jak również wierzyciel może wybrać, według własnego uznania, które z poniższych zapytań komornik ma wykonać, aby osiągnąć najlepszy rezultat.

Przykładowe zapytania wraz z taryfą opłat którą pobierają urzędy za udzielenie informacji komornikowi:
- Zapytanie do ZUS o płatnika składek – koszt 37,79 zł
- Zapytanie elektroniczne do Urzędu Skarbowego – koszt 35zł
- Zapytanie do systemu EKW o nieruchomości dłużnika – koszt 20zł za jedno zapytanie
- Zapytanie OGNIVO o rachunki bankowe dłużnika – koszt zależny od ilości banków do których ma być skierowane zapytanie 
- Zapytanie do CEPIK o pojazdy mechaniczne - bezpłatne

Komornik Sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne - to najlepszy i skuteczny sposób na odzyskanie należności. Dobra współpraca i wymiana informacji na linii wierzyciel - komornik gwarantuje szybkie wyegzekwowanie długu i dobry wynik postępowania.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Przemysław Górny