Licytacje

Licytacja ruchomości w sprawie Gkm 101/22

OBWIESZCZENIE-O-LICYTACJI-W-SPRAWIE-GKm_101_22

Licytacja ruchomości w sprawie Kms 179/22

OBWIESZCZENIE-O-LICYTACJI-Kms_179_22Pobierz

Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Ostrowie, gmina Powidz Km 914/17

Km_914_17_P_0022_ID3362536Pobierz

Licytacja nieruchomości niezabudowanej w trybie uproszczonym, położonej w Drachowie, Km 1262/21

Km_1262_21_P_0022_ID3362680Pobierz

Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gnieźnie w drodze licytacji elektronicznej Km 1373/21

obwieszczeniePobierz

Druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jankowie Dolnym (egzekucja uproszczona)

Km_2801_20_P_0022_ID3355933Pobierz

Druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wierzycach Km 3654/20

Km_3654_20_P_0022_ID3355658Pobierz

Druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kędzierzynie Km 3912/19

Km_3912_19_P_0022_ID3353758Pobierz

Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej Km 424/22

Km_424_22_P_0022_ID3349944Pobierz

Pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wagowie Km 1045/21

Km_1045_21_P_0022_ID3350072Pobierz