Licytacje

Licytacja nieruchomości gruntowej położonej w Lednogórze Km 4050/20

KM_4050_20_P_0022_ID2928729Pobierz

Licytacja nieruchomości położonej w Ułanowie

KM_3743_19_P_0022_ID2923852Pobierz

Licytacja nieruchomości niezabudowanej w Czerniejewie GKm 102/20

GKM_102_20_P_0022_ID2916838Pobierz

Licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym Km 4606/17

KM_4606_17_P_0022_ID2917043Pobierz

Licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jarząbkowie

KM_116_20_P_0022_ID2917392Pobierz

Druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi w Dębnicy Km 2587/20

KM_2587_20_P_0022_ID2917602Pobierz